image banner
QUẬN DƯƠNG KINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỦ ĐỀ NĂM 2023 CỦA QUẬN: "GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG - CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ - KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH"
Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 107
  • Trong tuần: 602
  • Tất cả: 25104
Lịch tiếp công dân
Lượt xem: 252


THÔNG BÁO
Về việc tiếp công dân định kỳ tháng 03 năm 2023

Căn cứ Luật tiếp công dân năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân; Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;
Thực hiện Công văn số 13/UBND-TCD ngày 04/01/2023 của Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2023, Ủy ban nhân dân phường Đa Phúc thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND phường tháng 03 năm 2023 như sau:
1. Lịch tiếp công dân định kỳ: 
Chủ tịch UBND phường thực hiện tiếp công dân định kỳ vào 05 ngày:
1.1. Thứ Năm ngày mùng 02 tháng 03 năm 2023:
- Thời gian: Cả ngày. 
+ Buổi sáng bắt đầu từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.
+ Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.
1.2. Thứ Năm ngày mùng 09 tháng 03 năm 2023:
- Thời gian: Cả ngày.
+ Buổi sáng bắt đầu từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.
+ Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.
1.3. Thứ Năm ngày mùng 16 tháng 03 năm 2023:
- Thời gian: Cả ngày.
+ Buổi sáng bắt đầu từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.
+ Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.
1.4. Thứ Năm ngày mùng 23 tháng 03 năm 2023:
- Thời gian: Cả ngày.
+ Buổi sáng bắt đầu từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.
+ Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.
1.5. Thứ Năm ngày mùng 30 tháng 03 năm 2023:
- Thời gian: Cả ngày.
+ Buổi sáng bắt đầu từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.
+ Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút
2. Đối với công tác tiếp công dân thường xuyên: Thực hiện theo quy định của pháp luật vào tất cả các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Năm.
3. Phân công nhiệm vụ:
- Giao cho các công chức phường chủ động, tập trung xem xét và tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. 
- Giao Công chức Văn phòng thống kê phường tiếp tục thực hiện tiếp nhận, tổng hợp các nội dung công dân đăng ký tham dự buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; chủ động đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tiếp, chỉ đạo giải quyết và thông tin kết quả tới công dân theo quy định.
- Giao công chức Văn hóa xã hội thông báo công khai rộng rãi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 03 năm 2023 của Chủ tịch UBND phường trên hệ thống loa truyền thanh và Cổng thông tin điện tử phường để nhân dân nắm bắt. 
Vậy, Ủy ban nhân dân phường thông báo để cán bộ, công chức và nhân dân địa phương được biết và thực hiện.


image advertisement
image advertisement
image advertisement