image banner
QUẬN DƯƠNG KINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỦ ĐỀ NĂM 2023 CỦA QUẬN: "GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG - CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ - KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH"
Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 52
  • Trong tuần: 547
  • Tất cả: 25049
Tiếp nhận ý kiến nhân dân
Lượt xem: 172

THÔNG BÁO

Triển khai thực hiện Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng

         về ô nhiễm môi trường trên địa bàn phường Đa Phúc­­­­­­­­­­­­

          Thực hiện Công văn số 5036/UBND-TNMT ngày 09/9/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố; Công văn số 2820/UBND-TNMT, ngày 07/12/2022 của Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh về việc triển khai thực hiện Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường;

            Ủy ban nhân dân phường Đa Phúc thiết lập, cập nhật số điện thoại và thư điện tử để tiếp nhận và vận hành hiệu quả đường dây nóng về ô nhiễm môi trường theo quy định tại khoản 4, điều 5 Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường. Cổng thông tin điện tử phường đăng tải công khai số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của đường dây nóng của phường tiếp nhận, xử lý thông tin về ô nhiễm môi trường trên địa bàn phường như sau:

S

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Email

1

Trần Văn Thảo

PCT UBND phường

0829174569

tranngocthaodp@gmail.com

2

Nguyễn Khắc Tính

Công chức Đô thị

0982316356

nguyenkhactinh@571963gmail.com

 

Vậy Ủy ban nhân dân phường thông báo việc thiết lập đường dây nóng và các nội dung của Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường góp phần nâng cao công tác bảo vệ môi trường đồng thời tăng cường vai trò giám sát của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân trên toàn phường./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement